Thời gian làm việc

Chúng tôi làm việc vào tất cả các ngày trong tuần

Sáng: 8h - 12h

Chiều: 2h - 5h

Tối: 7h30 - 10h

TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO


Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thị Trang

Cảm ơn sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của quý khách

Chúc quý khách 1 ngày vui vẻ!

Thân ái

Chú ý: Quý khách chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.

Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái

Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TIỂU HỌC PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: tổng hợp
Người gửi: Nguyễn Thị Trang (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:10' 27-08-2018
Dung lượng: 105.9 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 1 người (Kiều Thị Hương Giang)
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TIỂU HỌC
PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ
Trong một bài toánn hợp thể phải tìm nhiều số chưa biết. Khi giải bài toán đó
ta có thể tạm thời thay thế một vài số chưa biết bằng một số chưa biết khác, hoặc
nói cách khác, ta biểu diễn một vài số chưa biết này theo một số chưa biết khác.
Lúc đó những số chưa biết này được thay đổi để bằng một số chưa biết đó. Dựa
vào các điều kiện của bài toán ta tìm giá trị của số chưa biết đó, rồi từ giá trị mới
tìm này mà tìm tiếp các số chưa biết còn lại của bài toán
Ví dụ 1.Hai lớp 5A và 5B trồng được tất cả 345 cây. Lớp 5B trồng được nhiều
hơn lớp 5A là 25 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?
Phân tích. Ở bài toán này có hai số phải tìm là số cây của lớp 5A và số cây của
lớp 5B. Nếu ta bớt đi 25 cây của lớp 5B thì số cây còn lại của lớp 5B đúng bằng
Số cây của lớp 5A, khi đó tổng số cây trồng của hai lớp sẽ còn lại là :
320 : 2 = 160 (cây)
Số cây của lớp 5B là:160 + 25 = 185(cây)
Qua cách giải này thấy rằng ta đã tạm thời thay thế số cây của lớp 5B bằng số
cây của lớp 5A (bằng cách bớt đi số cây chênh lệch giữa hai lớp là 25 cây). Hay
nói một cách khác, ta đã biểu diễn số cây của lớp 5B (là số phải tìm) theo số cây
của lớp 5A (cũng là số cây phải tìm) bằng cách bớt ở lớp 5B 25 cây
Trên thực tế ta có thể giải và trình bày như sau :
Giải
Cách 1. Ta có sơ đồ:
5A: |---------------------------|
5B: |---------------------------|---------|
25 cây
Giả sử bớt 25 cây của lớp 5B thì số cây của hai lớp bằng nhau, do đó tổng số
cây trồng của hai lớp sẽ là :
345 – 25 = 320 ( cây )
Số cây của lớp 5A là :
320 : 2 = 160 ( cây )
Số cây của lớp 5B là :
160 + 25 = 185 ( cây )
Tương tự như trên, ta có thể biểu diễn số cây của lớp 5A theo số cây của lớp
5B bằng cách cộng thêm 25 cây vào số cây của lớp 5A
Cách 2.
/
Giả sử lớp 5A trồng thêm 25 cây nữa thì số cây của hai lớp bằng nhau, do đó
tổng số cây trồng của hai lớp sẽ là :
345 + 25 = 370 ( cây )
Số cây của lớp 5B là :
370 : 2 = 185 ( cây )
Số cây của lớp 5A là :
185 – 25 = 160 ( cây )
Ví dụ 2. Ba lớp 5A, 5B và 5C có 126 học sinh, trong đó lớp 5A ít hơn 5B là 4
học sinh, lớp 5B ít hơn lớp 5C là 10 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học
sinh?
Phân tích. Ở bài toán này có ba số phải tìm là số học sinh lớp 5A, số học sinh
lớp 5B, số học sinh lớp 5C. Nếu ta lấy ra 4 học sinh ở lớp 5b và lấy ra 14 học
sinh ở lớp 5C thì lúc đó số học sinh ở ba lớp sẽ bằng nhau và bằng số học sinh
lớp 5A. Từ đó tính được số học sinh 5A ; sau khi tính được số học sinh lớp 5A
thì dễ dàng tính được số học sinh lớp 5B và 5C.
Giải
Cách 1.
/
Theo đầu bài, lớp 5C hơn lớp 5A là :
4 + 10 = 14 ( học sinh )
Giả sử ta lấy ra 4 học sinh lớp 5B và lấy ra 14 học sinh lớp 5C thì số học sinh
còn lại của hai lớp này đều bằng số học sinh của lớp 5A. Khi đó tổng số học sinh
còn lại là :
126 – 4 – 14 = 108 (học sinh)
Số học sinh lớp 5A là :
108 : 3 = 36 (học sinh)
Số học sinh lớp 5B là :
36 + 4 = 40 (học sinh)
Số học sinh lớp 5C là :
36 + 14 = 50 (học sinh)
Tương tự như trên, ta có các cách giải sau :
Cách 2.
/
Giả sử ta thêm 14 học sinh vào lớp 5A và thêm 10 học sinh vào lớp 5B thì số
học sinh của mỗi lớp đó sẽ bằng số học sinh của lớp 5C. Khi đó tổng số học sinh
sẽ là :
126 + 14 + 10 = 150 (học sinh)
Số học sinh lớp 5C là :
150 : 3 = 50 (học sinh)
Số học sinh lớp 5B là :
50 – 10 = 40 (học
 
Gửi ý kiến

TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO