Thời gian làm việc

Chúng tôi làm việc vào tất cả các ngày trong tuần

Sáng: 8h - 12h

Chiều: 2h - 5h

Tối: 7h30 - 10h

TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO


Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thị Trang

Cảm ơn sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của quý khách

Chúc quý khách 1 ngày vui vẻ!

Thân ái

Chú ý: Quý khách chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.

Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái

Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đề thi - Đáp án: Gsat - Toán IQ vào Samsung

Đáp án tham khảo: Câu 6: Quy luật: Các số trong cùng 1 cột thì: số lớn chia số bé bằng 3 hoặc số lớn trừ số bé bằng 3. Ví dụ: 7-4=3, 3/1=3, 6/2=3, 8-5=3 Nên ? cũng thỏa mãn một trong 2 tính chất này có 9 thỏa mãn phép trừ (9-6=3). Vậy d.9 Câu 7: Quy luật: Tổng các hàng ngang bằng 100. 11+29+5+17+20+16 = 100 13+15+37+6+19+10 = 100 => 47 + 34 + ? = 100 => ? = 19 Vậysố cần tìm là: 19...

TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO