Thời gian làm việc

Chúng tôi làm việc vào tất cả các ngày trong tuần

Sáng: 8h - 12h

Chiều: 2h - 5h

Tối: 7h30 - 10h

TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO


Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thị Trang

Cảm ơn sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của quý khách

Chúc quý khách 1 ngày vui vẻ!

Thân ái

Chú ý: Quý khách chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.

Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái

Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

thách cô giáo

2345676547890998745685434-345678987654323456787654=bao nhiêu...

nhờ cô giải cho em bài toán lớp 4 sau em rất cần

Bài 1: Một đội công nhân làm được 896 sản phẩm , biết rằng một công nhân nữ làm được nhiều hơn một công nhân nam là 1 sản phẩm và số công nhân nam và nữ bằng nhau. hỏi đội công nhân đó có bao nhiêu người? Bài 2: Tám năm về trước tổng số tuổi của 3 bố con là 45 . Tám năm sau bố hơn chị 26 tuổi và hơn em 34 tuổi.Tính tuổi của mỗi người hiện nay...

Câu 18: Tìm hai số có tổng là 519. Biết giữa chúng có 8 số khác nhau.

Hướng dẫn Giữa chúng có 8 số khác nhau nên hiêu hai số là 9. Bài toán đưa về dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Số bé là: (519 - 9) : 2 = 255 Số lớn là: 255 + 9 = 264. Vậy hai số cần tìm là 255 và 264...

Tính tổng

1+4+9+16+...+100. Nhờ add giải giùm để hướng dẫn cho các cháu...

toán đố

cho mình hỏi bài này nên làm như thế nào: "hiện nay tuổi của bố gấp 6 lần tuổi con. Bốn năm nữa tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi hiện nay tuổi của mỗi người?"...

Câu 16, 17 - Tìm 2 số khi biết hiệu 2 số

16 - Hai bác thợ mộc nhận bàn ghế về đóng .Bác thứ nhất nhận 120 bộ .Bác thứ 2 nhận 80 bộ. Cứ 1 tuần bác thứ nhất đóng được 12 bộ ,bác thứ hai đóng được 4 bộ.Hỏi sau bao lâu số ghế còn lại của bác thứ nhất bằng 1/2 số bộ bàn ghế của bác thứ 2. 17 - " Tang tảng lúc trời mới rạng đông Rủ nhau đi hái mấy quả bòng Mỗi người 5 quả thừa 5 quả Mỗi người 6...

Câu 15 - Dãy số cách đều

Cho dãy số chẵn liên tiếp: 2, 4, 6, 8, 10,..., 2468. a, Hỏi dãy có bao nhiêu chữ số? b) Tìm chữ số thứ 2000...

Câu 14

Một hình chữ nhật có chu vi bằng 3 lần chiều dài. Biết chiều rộng bằng 20m. Tính chiều dài hình chữ nhật. ...

Câu 13

Một hình chữ nhật có chu vi 178 m. Nếu tăng chiều dài lên 14m và tăng chiều rộng lên 37m thì được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật. ...

Câu 12:

Nếu bớt một cạnh của hình vuông đi 7m và bớt một cạnh khác đi 25m thì được một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích cuả hình vuông. ...

Câu 11:

Nhà Mai có một đàn gà, số gà mái bằng 3/4 số gà của cả đàn. Nếu mẹ nhốt 5 con gà trống thì số gà mái bằng 6/7 số gà còn lại của cả đàn. Lúc đầu có bao nhiêu con gà trống. ...

Câu 10

Cho A = $$frac{1}{5}+frac{1}{6}+frac{1}{7}+frac{1}{8}+frac{1}{9}.$$ So sánh A với 1...

Câu 7 - Câu 9

Câu 7: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 1 sao cho khi chia cho 2; 3; 4; 5 và 7 đều dư 1 Câu 8: Tìm số tự nhiên bé nhất chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2 ; chia cho 4 dư 3 và chia cho 5 dư 4. câu 9: Tìm số tự nhiên a biết a chia 2 dư 1, a chia 3 dư 1,a chia 5 dư 4 và a chia hết cho 7 ...

Câu 6

Hiện nay tuổi em bằng $$frac{3}{4}$$ tuổi anh. Tính tuổi anh hiện nay biết, khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi....

Câu 5:

Tổng ba số bằng 1306. Tìm số thứ nhất biết, số thứ nhất chia cho số thứ hai được 2 dư 1; Số thứ hai chia cho số thứ ba cũng được 2 dư 1....

Câu 4

Cho hai số tự nhiên có tổng bằng 2014. Tìm số lớn biết giữa chúng có tất cả 39 số tự nhiên khác...

Câu 3

Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 2013. Biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn....

Câu 2

Một phép chia có số bị chia là 1484, thương là 10 và số dư là số dư lớn nhất có thể trong phép chia này. Tìm số chia ...

TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO