Thời gian làm việc

Chúng tôi làm việc vào tất cả các ngày trong tuần

Sáng: 8h - 12h

Chiều: 2h - 5h

Tối: 7h30 - 10h

TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO


Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thị Trang

Cảm ơn sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của quý khách

Chúc quý khách 1 ngày vui vẻ!

Thân ái

Chú ý: Quý khách chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.

Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái

Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tìm số có 3 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 1 vào bên trái số đó thì được số mới có 4 chữ số gấp 5 lần số phải tìm

Tìm số có 3 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 1 vào bên trái số đó thì được số mới có 4 chữ số gấp 5 lần số phải tìm...

Tìm số có 3 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 1 vào bên trái số đó thì được số mới có 4 chữ số gấp 5 lần số phải tìm

Tìm số có 3 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 1 vào bên trái số đó thì được số mới có 4 chữ số gấp 5 lần số phải tìm...

Bài toán thêm bớt

Tìm một số có ba chữ số, biết rằng khi thêm số 9 vào bên phải của số đó thì ta được số mới lớn hơn số cần tìm là 3294....

Câu 90 - 92

Câu 90: Gà chiên giá 18.000 đồng, gà quay giá 30.000 đồng.Nhà Linh ăn 1 suất gà chiên và 2 suất gà quay.Hỏi hết bao nhiêu tiền? Câu 91: Hiện nay mẹ 30 tuổi. Con gái 7 tuổi, con trai 3 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ bằng tổng số tuổi 2 con? Câu 92: Ba rổ có số cam bằng nhau. Nếu bán 60 quả ở rổ thứ nhất, bán 45 quả ở rổ thứ 2 và 75 quả ở rổ thứ 3 thì...

Câu 89

Có 45 câu hỏi trong cuộc thi khoa học.Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm,trả lời sai bị trừ 2 điểm.Tất cả các câu hỏi đều được trả lời.Hỏi nếu Henry trả lời được 150 điểm thì bạn ấy đã trả lời đúng mấy câu hỏi ?...

Câu 84 - Câu 88

Câu 84: Tìm số thích hợp để điền vào chổ chấm trong dãy số : 1,3,6,10,15,? CÂu 85: Lan mua 3 cái áo thun ,mỗi cái áo có giá 100 000 đồng .Hỏi Lan phải trả tất cả bao nhiêu tiền ? Câu 86: Tính bằng cách thuận tiện nhất : 37 x 18 - 9 x 14 + 100 15 x 2 + 15 x 3 + 15 x 5 52 + 37 + 48 + 63 Câu 87: Số lớn nhất có hai chữ số cộng với số...

Câu 83:

Muốn bắc 1 cây cầu dài 100m với mỗi miếng ván dài 10m. Chỗ đầu 2 miếng ván giáp nhau cần 1m để bắt bu lông ghép 2 miếng lại. Hỏi cần bao nhiêu tấm ván?...

Câu 82

Một hình chữ nhật có diện tích là 180 cm, nếu tăng chiều dài 2 cm thi chu vi tăng 28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu....

Câu 81:

Có 6 học sinh mua quà để tặng bạn, họ đưa cô bán hàng 50000 đồng và nhận trả lại 8000 đồng. NẾu chia đều số quà sinh nhật cho 6 người thì mỗi người phải trả bao nhiêu tiền?...

Câu 11 - Câu 80

TỔNG HỢP 70 CÂU HỎI THÁNG 4 CÓ HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN 1. Người ta viết liên tiếp các chữ số VIỆT NAM thành các dãy VIỆT NAM VIỆT NAM... chử cái thứ 2000 là chữ gì ? Giải: Chữ VIỆT NAM có 7 chữ cái. Ta có: 2000 : 7 = 285 (dư 5) Ta có bảng sau: Số------------------1-------2-----------3-------4---------5 Chữ cái: ----------V-------I-----------Ê-------T---------N Vậy chữ cái thứ 2000 là chữ N 2. Một thửa ruộng có chu vi 48m,chiều dài là 17m.Tinh diện tích thửa ruộng đó?...

Câu 10

Có 1 cô công chúa bị nhốt trên một tòa tháp gồm 4 tầng. Để lên đó thì phải bước 234 bậc thang. Tìm xem mỗi cầu thang có bao nhiêu bậc nhé....

Câu 9

Năm 2015 tuổi bố là 45 tuổi , tuổi con lớn là 18 tuổi , tuổi con bé là 11 tuổi . Hỏi năm tuổi bố bằng tổng số tuổi của hai con là năm bao nhiêu? ...

Câu 8

Một đoàn du lịch đi tham quan hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) bằng thuyền. Cần ít nhất bao nhiêu thuyền để chở hết 83 người, biết rằng mỗi thuyền ngồi nhiều nhất là 8 người (kể cả người lái thuyền) ? ...

Câu 1 - Câu 6

Câu 1: Tìm 3 số , biết số thứ nhất cộng số thứ hai bằng 393 , số thứ hai cộng số thứ ba bằng 1007 , số thứ ba cộng số thứ nhất bằng 864. Câu 2: Tâm có số cam nhiều hơn số táo là 80 quả. Sau khi bán 15 quả cam và bán 15 quả táo thi số cam còn lại nhiều hơn gấp 2 lần số táo. Hỏi Tâm có bao nhiêu quả cam va bao nhiêu quả táo? Câu 3: 1 hộp sữa và...

Câu 7:

Ngày mồng hai (02) của tháng Hai nhuận rơi vào ngày chủ nhật. Hỏi: a) Tháng đó có bao nhiêu ngày chủ nhật ? b) Ngày cuối cùng của tháng đó là ngày thứ mấy (trong tuần)? ...

TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO